Tin-tin Tatouages
http://www.tin-tin-tattoos.com
Paris

Old School


Rooster

Eye


Arm

Shoulder


Black and White