Tin-tin Tatouages
http://www.tin-tin-tattoos.com
Paris

Dragon


Warrior

Horse


Christian

Thigh

Black and White